Νέες θέσεις εργασίας

BENEFIT SOFTWARE: BI SQL Developer
Περιγραφή:We are looking for talented people to support our company. As a member of our engineering team you\\\'ll be responsible for the development and maintenance of Microsoft Analysis Services Cubes and SQL Server procedures
Τρόπος επιλογής:interview
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες: Desired Skills and Experience Required Skills  General database analysis and development (e.g. MS SQL, Oracle)  Experience in software development  Very good level of English language Optional Skills  Experience in writing stored procedures, views, functions, etc (TSQL)  Knowledge of Microsoft Analysis Services (SSAS) Industry Information Technology and Services, Computer Software, and Maritime Employment type Full-time
Περιοχή:ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ανακοίνωση:22/03/2017