Νέες θέσεις εργασίας

Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Περιγραφή:Η εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει για το εργοστάσιο Οινοφύτων έναν Προϊστάμενος Βάρδιας Παραγωγής.

Κύριες αρμοδιότητες του είναι να διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της Παραγωγής στα πλαίσια της βάρδιας του και να εγγυάται ένα ποιοτικό αποτέλεσμα όσον αφορά στην ασφάλεια του προϊόντος.

Διασφαλίζει την ομαλή ροή του προγράμματος παραγωγής (διαμόρφωση προγράμματος παραγωγής) και τη βέλτιστη και ασφαλή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (διαμόρφωση προγράμματος βαρδιών), συντονίζει τις γραμμές παραγωγής και επιβλέπει την εφαρμογή των διαδικασιών και την ολοκλήρωση του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας.

Συμβάλλει ενεργά στην αποτελεσματική επίλυση των τεχνολογικών προβλημάτων και άλλων θεμάτων διαχείρισης και κάνει προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Παρακολουθεί ένα σύνολο δεικτών και συμπληρώνει τα reports παραγωγής,

Απαραίτητα προσόντα :

• Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Παραγωγής

• Προϋπηρεσία 1-3 ετών σε τμήμα Παραγωγής σε βιομηχανικό περιβάλλον

• Απαιραίτητες δεξιότητες: προγραμματισμός και οργάνωση, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, ενεργητική ακρόαση

• Επιθυμητή εμπειρία σε διαχείριση ομάδας

• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

• Άριστη γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office), επιθυμητή γνώση SAP

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Τρόπος επιλογής:ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες: email: akoliopoulou@papadopoulou.gr tel: +30 2262031757
Περιοχή:ΒΟΙΩΤΙΑ
Ανακοίνωση:20/06/2017