Νέες θέσεις εργασίας

ΑΕΘΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί: Programmer
Περιγραφή:Η εταιρία ΑΕΘΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί επιθυμεί να προσλάβει έναν προγραμματιστή κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου για να έργαστει στο έργο My-TRAC για περισσότερες πληροφορίες στο http://aethon.gr/en/programmer-job-position/
Τρόπος επιλογής:με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες: http://aethon.gr/en/programmer-job-position/
Περιοχή:Αθήνα
Ανακοίνωση:17/07/2017