Νέες θέσεις εργασίας

NIKI Μονοπρόσωπη ΕΠΕ: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ SYSTEM ADMINISTRATORS / NETWORK ENGINEERS (1710)
Περιγραφή:

 

 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ SYSTEM ADMINISTRATORS / NETWORK ENGINEERS (1710)

Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της δραστηριότητας της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών.

Η ΝΙΚΙ ζητεί αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικούς Η/Υ ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με γνώσεις/εμπειρία σε Systems Administration. Η θέση είναι διαθέσιμη στα Ιωάννινα.

Περιγραφή θέσης: Διαχείριση και συντήρηση της υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων και του δικτύου. Υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων καθώς και ανάπτυξη νέων λειτουργιών σε περιβάλλοντα Windows και Linux

Απαραίτητα Προσόντα:

Πολύ καλή γνώση των λειτουργικών συστημάτων Windows και Linux

Πολύ καλή γνώση λογισμικών file-sharing (NFS, Windows, Samba)

Πολύ καλή γνώση δικτύων (TCP/IP, Firewalling, Routing, DNS/DHCP) 

Γνώσεις Active Directory

Εξοικείωση/εμπειρία με την αυτοματοποίηση διαδικασιών (VBA, Python, PowerShell, Bash Scripting)

Εμπειρία στην συντήρηση υλικού

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου παρέχεται βασική εκπαίδευση.

 

Γενική Διεύθυνση:

Δρ. Δημήτρης Βαρτζιώτης, Διπλ. Αεροναυπηγός-Διαστημικός Μηχανικός (M.Sc.), Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός (M.Sc.)

Εθνικής Αντίστασης 205, 45500 Κατσικάς Ιωάννινα 

Τηλ.: +30 26510 85240 , Fax: +30 26510 85249

www.niki-mepe.gr

info@nikitec.gr

Τρόπος επιλογής:με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής στα αγγλικά στη διεύθυνση career@nikitec.gr Κυρία Βιβή Ζάψα Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Μ.Α. Φιλοσοφία των Επιστημών
Περιοχή:Ιωάννινα
Ανακοίνωση:06/10/2017