Νέες θέσεις εργασίας

ΑΡΑΠΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.: Μηχανικός παραγωγής
Περιγραφή:

Aρμοδιότητες  ι:

 • Παραλαβή και έλεγχος υλικών
 • Χωροταξική οργάνωση αποθήκης
 • Έλεγχος διαθεσίμων υλικών
 • Οργάνωση παραγγελιών, διαχωρισμός τους και προώθηση επιλεγμένων προς παραγωγή. Χρονοδιάγραμμα για τις υπόλοιπες
 • Δημιουργία και καταχώρηση προδιαγραφών νέων κωδικών προϊόντων 
 • Εντολές για προμήθεια ελλιπών υλικών
 • Οργάνωση stock ετοίμων με δημιουργία  εντολών  παραγωγής για ελλείψεις.
 • Συντονισμός παραγωγής με κατάλληλη επιλογή μηχανών ανά είδος
 • Δημιουργία δελτίων εσωτερικής διακίνησης με έλεγχο και εποπτεία αυτών σε συνδυασμό με τον καθορισμό των ατόμων εκτέλεσης.
 • Εποπτεία παραγωγής βάσει προδιαγραφών τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντων
 • Εποπτεία παραγωγής βάσει τήρησης προδιαγραφών ποιότητας
 • Καταχώρηση ημερήσιων φύλλων παραγωγής
 • Εποπτεία παραγωγής και εργατών παραγωγής στα πλαίσια της ασφάλειας και υγιεινής. Συνεργασία με τεχνικό ασφαλείας και παρακολούθηση σχετικού βιβλίου.
 • Εποπτεία προδιαγραφών κτιρίου στα πλαίσια της ασφάλειας και υγιεινής
 • Έλεγχος συμφωνητικών με υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών που αφορούν υπηρεσίες ασφάλειας και υγιεινής   
 • Αρχείο απόδοσης, μηχανών-εργαζομένων
 • Τήρηση αρχείου συντήρησης μηχανών- Έλεγχος συμφωνητικών με σχετικές εταιρείες
 • Παρακολούθηση και εναρμονισμός παραγωγής με τις απαιτήσεις ISO 22000:2005

       ΣΤΟΧΟΙ

 • Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων  
 • Μεγιστοποίηση απόδοσης ανθρώπινων και μηχανολογικών πόρων
 • Προγραμματισμός παραγγελιών αποθήκης με μέγιστη αξιοποίηση χώρου
 • Βελτιστοποίηση κόστους παραγωγής
 • Τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων και κτιρίου.

    Γενικότερα οι στόχοι μας εστιάζονται στην ικανοποίηση του πελάτη μέσα απο την παροχή ποιοτικών προϊόντων, πάντα μέσα απο την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της εταιρείας, σε συνδυασμό με τον απαραίτητο σεβασμό και ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Τρόπος επιλογής:ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες: Σοφία Αλεξανδράτου Αποστολή βιογραφικού σε s.alexandratou@veler.gr
Περιοχή:ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.13671
Ανακοίνωση:11/05/2018