Νέες θέσεις εργασίας

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΕ: Front-End Web Developer
Περιγραφή:

Front-End Web Developer

Κύρια καθήκοντα:

 • Χρήση εργαλείων προγραμματισμού και web design
 • Βελτίωση οργανικών αποτελεσμάτων xo.gr
 • Παρακολούθηση website analytics
 • Βελτιστοποίηση λειτουργικότητας xo.gr

Βασικές απαιτήσεις:

 • Γνώση .Net MVC/C#.
 • Εμπειρία σε HTML, CSS, JavaScript,
 • Bootstrap Framework
 • Εμπειρία σε Search Engine Optimization ranking tools, όπως και Google Analytics, Google Tag Manager, Google Webmaster Tool
 • Πτυχίο σε Computer Science ή Software Engineering

Η επιτυχής επίτευξη των καθηκόντων απαιτεί

 • Yψηλό βαθμό συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Προσαρμογή στην εταιρική κουλτούρα και το περιβάλλον εργασίας
 • Καλή διατμηματική συνεργασία με σναδέλφουα από διαφορετικά τμήματα και ειδικότητες
 • Ενασχόληση με πολλαπλά καθήκοντα
 • Επίτευξη μερήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων

Παροχές

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Συνεχής εκπαίδευση – εξιδείκευση
 • Κίνητρα ανάπτυξης
 • Προοπτικές εξέλιξης καριέρας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@yellowpages.gr

Τρόπος επιλογής:Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες: hr@yellowpages.gr
Περιοχή:Αθήνα
Ανακοίνωση:05/09/2018