Νέες θέσεις εργασίας

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΕ: Senior back end developer
Περιγραφή:

Κύρια καθήκοντα:

 • Συμμετοχή σε ομάδα ανάπτυξης η οποία αναπτύσσει νέες υπηρεσίες / λειτουργικότητες για το portal www.xo.gr χρησιμοποιώντας εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής.
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη full-stack software
 • Παρακολούθηση website analytics
 • Βελτιστοποίηση λειτουργικότητας xo.gr

Βασικές απαιτήσεις:

 • Πτυχίο σε Computer Science ή Software Engineering
 • Τουλάχιστον 4 έτη εργασιακή εμπειρία σε ASP.NET MVC framework
 • Πολύ καλή γνώση σε ανάπτυξη με JavaScript language, jQuery JavaScript library, AngularJS Framework
 • Πολύ καλή γνώση σε HTML, CSS, Bootstrap Framework
 • Άριστη γνώση σε SQL Language

Η επιτυχής επίτευξη των καθηκόντων απαιτεί

 • υψηλό βαθμό συνεργασίας και ομαδικότητας
 • προσαρμογή στην εταιρική κουλτούρα και το περιβάλλον εργασίας
 • καλή διατμηματική συνεργασία με σναδέλφουα από διαφορετικά τμήματα και ειδικότητες
 • ενασχόληση με πολλαπλά καθήκοντα
 • επίτευξη μερήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων

Παροχές

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Συνεχής εκπαίδευση – εξιδείκευση
 • Κίνητρα ανάπτυξης
 • Προοπτικές εξέλιξης καριέρας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@yellowpages.gr

Τρόπος επιλογής:Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες: hr@yellowpages.gr
Περιοχή:Αθήνα
Ανακοίνωση:06/09/2018