Νέες θέσεις εργασίας

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΕ: Web developer
Περιγραφή:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Design ή Πληροφορικής (ή συναφούς κλάδου)
 • Προϋπηρεσία 3+ ετών σε σχετικό αντικείμενο
 • Εμπειρία σε γνωστά CMS (WordPress, Drupal, Joomla)
 • Άριστη γνώση Adobe Suite (Photoshop , Illustrator)
 • Web - Marketing – SEO: Google Analytics, webmaster tools, Ad sense (Βασικές γνώσεις)
 • Πολύ καλές γνώσεις σε τεχνολογίες  HTML (up to 5)/CSS (up to 3),
 • Βασικές Γνώσεις JavaScript/JQuery,
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπλήρωση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Responsive Design
 • Twitter Bootstrap or similar frameworks

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

 • Μισθό ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου
 • Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης
Τρόπος επιλογής:Συνέντευξη - τεστ
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες: hr@yellowpages.gr
Περιοχή:Αθήνα
Ανακοίνωση:06/09/2018