Νέες θέσεις εργασίας

BETA CAE SYSTEMS S.A.: Ruby/Rails Software Developer (SD-Ruby/Rails-18)
Περιγραφή:

Περιγραφή της θέσης:

 • Σχεδίαση, υλοποίηση και συντήρηση των αυτοματοποιημένων ελέγχων των εφαρμογών της εταιρίας (test harness)
 • Συντήρηση και βελτίωση του κώδικα των εφαρμογών της εταιρίας
 • Συντήρηση και ανανέωση των τεχνικών εγχειριδίων της εταιρίας
 • Περιβάλλον προγραμματισμού Linux/Windows
 • Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Θετικών Επιστημών
 • Γνώση προγραμματισμού σε Ruby
 • Καλή γνώση σε Ruby on Rails Web framework
 • Καλή γνώση Rspec/Minitest
 • Γνώση και εμπειρία σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Γνώση Design Patterns
 • Εμπειρία Linux / Windows security and network programming
 • Καλή γνώση σε React.js
 • Εμπειρία με Test Driven Development
 • Εμπειρία με version control system
 • Εμπειρία σε προγραμματισμό με βιβλιοθήκες Ruby (gems)

 

Προσφέρονται:

 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μετά από εξάμηνη αξιολόγηση
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών (ιδιωτική ασφάλεια υγείας, γεύματα, γυμναστήριο, λεωφορείο για τη μεταφορά του προσωπικού, κλπ.)
 • Σύγχρονος και διαρκώς ανανεούμενος εξοπλισμός (hardware και software)
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες σχετικές με το αντικείμενο
Τρόπος επιλογής:Εξέταση-Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Για υποβολή αιτήσεων – εκδήλωση ενδιαφέροντος στο: https://careers.beta-cae.com/

Περιοχή:ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-57500
Ανακοίνωση:29/11/2018