Νέες θέσεις εργασίας

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (SYSTEM ADMINISTRATOR)
Περιγραφή:

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/TEI ειδικότητας στην Πληροφορική
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ίδια ή παρεμφερή θέση
 • Γνώση και εμπειρία σε λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows Server, Active Directory, Hyper-V, MS Exchange, SQL Server
 • Γνώση σε scripting  γλώσσες και κυρίως σε Power Shell
 • Γνώση συστημάτων υποδομών Data Center όπως storage, fiber switches, servers, backup devices
 • Επιθυμητή η γνώση σε δίκτυα και συστήματα ασφαλείας (Firewalls, IDS κ.λπ)
 • Επιθυμητή η γνώση συστημάτων UNIX, Linux, AIX

Αρμοδιότητες

 • Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού και του εξοπλισμού των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων
 • Η παρακολούθηση της αποδοτικότητας των συστημάτων και εφαρμογών σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις
 • Η παρακολούθηση της ασφάλειας μέσω των ελέγχων πρόσβασης και των αντιγράφων ασφαλείας
 • Η συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών και υπηρεσιών
 • Η αναβάθμιση των συστημάτων με νέες εκδόσεις
 • Η διάγνωση, παρακολούθηση και επίλυση προβλημάτων των εφαρμογών και συστημάτων
 • Η συγγραφή τεχνικών και εγχειριδίων χρηστών, πολιτικών και διαδικασιών και η εκπαίδευση χρηστών στις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η Τράπεζα.
Τρόπος επιλογής:συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαραγκουδάκη Άλκηστη

τηλ.: 2821025570

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: hr@chaniabank.gr

Περιοχή:ΧΑΝΙΑ
Ανακοίνωση:06/03/2019