Νέες θέσεις εργασίας

ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.: Software Developer (SD-WEB-19)
Περιγραφή:

Περιγραφή της θέσης:

 • Σχεδίαση, υλοποίηση και συντήρηση των αυτοματοποιημένων ελέγχων των εφαρμογών της εταιρίας (test harness)
 • Συντήρηση και βελτίωση του κώδικα των εφαρμογών της εταιρίας (Ruby)
 • Συντήρηση και ανανέωση των τεχνικών εγχειριδίων της εταιρίας
 • Περιβάλλον προγραμματισμού Linux/Windows
 • Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Θετικών Επιστημών
 • Γνώση προγραμματισμού σε Ruby/Python ή άλλη dynamic interpreted language
 • Καλή γνώση σε Web frameworks (Ruby on Rails, Django ή άλλο)
 • Γνώση και εμπειρία σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Γνώση Design Patterns
 • Εμπειρία Linux / Windows security and network programming
 • Καλή γνώση σε React.js
 • Εμπειρία με Test Driven Development
 • Εμπειρία με version control system

 

Προσφέρονται:

 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μετά από εξάμηνη αξιολόγηση
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών (ιδιωτική ασφάλεια υγείας, γεύματα, γυμναστήριο, λεωφορείο για τη μεταφορά του προσωπικού κλπ)
 • Σύγχρονος και διαρκώς ανανεούμενος εξοπλισμός (hardware και software)
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες σχετικές με το αντικείμενο
Τρόπος επιλογής:Αξιολόγηση Βιογραφικών- Εξέταση- Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Για υποβολή αιτήσεων – εκδήλωση ενδιαφέροντος στο: https://careers.beta-cae.com/

Περιοχή:Κάτω Σχολάρι , Θεσσαλονίκη
Ανακοίνωση:09/04/2019