Νέες θέσεις εργασίας

ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.: Engineer - Customer Service (CS-ENG-19)
Περιγραφή:

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η εταιρία αναζητά εργατικούς και δραστήριους νέους και νέες με ομαδικό πνεύμα, που θα ενισχύσουν την τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών μας.

Περιγραφή της θέσης:

Ο/Η Μηχανικός Τεχνικής Εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών μεριμνά για τη διαρκή διασύνδεση των πελατών μας με την εταιρία και ασχολείται κυρίως με:

 • την τεχνική υποστήριξη των χρηστών, με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα,
 • την συμμετοχή σε τρέχοντα projects εφαρμόζοντας τα προϊόντα της ΒΕΤΑ CAE στο περιβάλλον του εκάστοτε πελάτη, και πιο συγκεκριμένα: 
      - ενσωμάτωση και παραμετροποίηση των ANSA, META, EPILYSIS και άλλων CAE προγραμμάτων στις διαδικασίες των πελατών
      - συστηματοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών με τη βοήθεια του προγράμματος διαχείρισης διαδικασιών και δεδομένων
      - αυτοματοποίηση διαδικασιών στο ANSA/META με τη βοήθεια Python scripting
 • την εκπαίδευση χρηστών, συνήθως στην έδρα του πελάτη,
 • τη συγγραφή τεχνικής τεκμηρίωσης και ενημερωτικού υλικού,
 • την παρουσίαση των προγραμμάτων και της εξέλιξής τους στην έδρα των πελατών, σε διεθνείς εκθέσεις ή συνέδρια,
 • τη διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών,
 • την ενδελεχή δοκιμή των προϊόντων,
 • την εκτέλεση δοκιμασιών επίδοσης των προγραμμάτων.

Ο/Η Μηχανικός Τεχνικής Εξυπηρέτησης πελατών αναφέρεται σε συνάδελφους μηχανικούς με εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.Το σύνολο σχεδόν της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας με τους πελάτες καθώς και η τεχνική συγγραφή γίνεται στα Αγγλικά.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή άλλου συναφούς τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής.
 • Πολύ καλή γνώση της θεωρίας των πεπερασμένων στοιχείων.
 • Πολύ καλή γνώση επιλυτών (όπως NASTRAN, ABAQUS, LS-DYNA, κτλ..) και ειδικότερα στο πεδίο structural dynamics.
 • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Καλή γνώση και εμπειρία στον προγραμματισμο κυρίως σε Python.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ευχέρεια ταξιδιών στο εξωτερικό.
 • Δυνατότητα οδήγησης αυτοκινήτου στο εξωτερικό.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να οργανώνει σωστά τον χρόνο και τις προτεραιότητές του. Θα πρέπει να χειρίζεται με υπευθυνότητα και συνέπεια τα αιτήματα των πελατών και να συνεργάζεται άψογα με τους συναδέλφους του για την επίτευξη της καλής εξυπηρέτησης των πελατών.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Γνώσεις χρήσης των προϊόντων της εταιρίας ή και άλλων παρόμοιων εμπορικών πακέτων.
 • Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων PDM-PLM.
 • Καλή γνώση και εμπειρία στον προγραμματισμο σε γλώσσες όπως C, C++, Fortran και Matlab.
 • Εργασιακή εμπειρία σε εταιρείες αναλύσεων με πεπερασμένα στοιχεία.
 • Εργασιακή εμπειρία σε τμήμα τεχνικής υποστήριξης λογισμικού.
 • Σπουδές εξειδίκευσης στην υπολογιστική μηχανική.
 • Γνώση της Γερμανικής, Γαλλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, σε γραπτό και προφορικό λόγο.

Προσφέρονται:

 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μετά από εξάμηνη αξιολόγηση
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών (ιδιωτική ασφάλεια υγείας, γεύματα, γυμναστήριο, κλπ)
 • Σύγχρονος και διαρκώς ανανεούμενος εξοπλισμός (hardware και software)
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες σχετικές με το αντικείμενο
 • Διεθνής ταξιδιωτική ασφάλιση κατά τα επαγγελματικά ταξίδια
 • Λεωφορείο για τη μεταφορά του προσωπικού

 

Τρόπος επιλογής:Εξετάσεις-Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Για υποβολή αιτήσεων – εκδήλωση ενδιαφέροντος στο: https://careers.beta-cae.com/

Περιοχή:Κάτω Σχολάρι, Θεσσαλονίκη
Ανακοίνωση:16/05/2019