Νέες θέσεις εργασίας

ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ: Software Developer (SD-GUI-CS-20)
Περιγραφή:

Η συνεχώς αναπτυσσόμενη ομάδα της BETA CAE Systems ψάχνει για ενθουσιώδεις, ταλαντούχους μελλοντικούς συναδέλφους με πάθος για τον προγραμματισμό. Η εταιρία μας αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα του Computer Aided Engineering επενδύοντας στους μηχανικούς της οι οποίοι αποτελούν και το πολυτιμότερό της κεφάλαιο.

Ψάχνουμε για νέους και νέες με πάθος για τον προγραμματισμό και την ομαδική δουλειά, που θα ενισχύσουν την ομάδα του GUI (Graphical User Interface) and Web Applications. Σε όλους τους νέους συναδέλφους προσφέρεται εκπαίδευση στα προγράμματα μας, στις υποδομές μας και στον τρόπο εργασίας μας.

Η καθημερινότητά σου περιλαμβάνει:

 • Προγραμματισμός στις γλώσσες προγραμματισμού C, C++, Python
 • Χρήση των βιβλιοθηκών Qt4, OpenGL
 • Χρήση version control systems Mercurial Git • Ανάπτυξη βιβλιοθηκών GUI σε C, C++ και Python
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη User Interface
 • Περιβάλλον προγραμματισμού Linux/Windows Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Θετικών Επιστημών
 • Καλή γνώση προγραμματισμού σε C, C++ και Python
 • Γνώση και εμπειρία σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
 • Έμφαση και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση GUI με τις βιβλιοθήκες Qt και OpenGL
 • Εμπειρία στον προγραμματισμό με Java
 • Εμπειρία σε multithreaded programming
 • Εμπειρία προγραμματισμού networking (sockets κλπ)
 • Εμπειρία προγραμματισμού audio και speech recognition
 • Εμπειρία σε video και image encoding/decoding και transmission
 • Εμπειρία σε version control systems (Mercurial, Git) physics on screen

Προσφέρονται:

 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μετά από αρχική εξάμηνη αξιολόγηση
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών (ιδιωτική ασφάλεια υγείας, γεύματα, γυμναστήριο, λεωφορείο για τη μεταφορά του προσωπικού, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) για παροχές σύνταξης εφάπαξ κλπ.)
 • Σύγχρονος και διαρκώς ανανεούμενος εξοπλισμός (hardware και software)
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες σχετικές με το αντικείμενο

Για υποβολή αιτήσεων – εκδήλωση ενδιαφέροντος στο: https://careers.beta-cae.com/

Τρόπος επιλογής:Με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Για υποβολή αιτήσεων – εκδήλωση ενδιαφέροντος στο: https://careers.beta-cae.com/

Περιοχή:Κάτω Σχολάρι, Θεσσαλονίκη
Ανακοίνωση:29/04/2020