Νέες θέσεις εργασίας

ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ: Quality Assurance Tester (QA-GUI-WEB-20)
Περιγραφή:

Η συνεχώς αναπτυσσόμενη ομάδα της BETA CAE Systems ψάχνει για ενθουσιώδεις, ταλαντούχους μελλοντικούς συναδέλφους με πάθος για τον προγραμματισμό.
Η εταιρία μας αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα του Computer Aided Engineering επενδύοντας στους μηχανικούς της οι οποίοι αποτελούν και το πολυτιμότερό της κεφάλαιο.

Ψάχνουμε για νέους και νέες με πάθος για τον προγραμματισμό και την ομαδική δουλειά, που θα ενισχύσουν την ομάδα του GUI (Graphical User Interface) and Web Applications.
Σε όλους τους νέους συναδέλφους προσφέρεται εκπαίδευση στα προγράμματα μας, στις υποδομές μας και στον τρόπο εργασίας μας.

Η καθημερινότητά σου περιλαμβάνει:

 • Εκτέλεση σεναρίων ελέγχου web εφαρμογών (διαδραστικά ή αυτοματοποιημένα) και ανάλυση των αποτελεσμάτων τους
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων ελέγχου σε συνεργασία με τις ομάδες ανάπτυξης του κώδικα
 • Συντήρηση και επέκταση των υφιστάμενων αυτοματοποιημένων σεναρίων ελέγχου
 • Καταγραφή και αναφορά σφαλμάτων
 • Αναφορά και τεκμηρίωση θεμάτων προς βελτίωση
 • Περιβάλλον προγραμματισμού Linux/Windows

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Θετικών Επιστημών
 • Γνώσεις προγραμματισμού σε οποιαδήποτε γλώσσα (π.χ. Javascript, Python, Java, PHP)
 • Εμπειρία με browser automation εργαλεία (π.χ. Puppeteer, Selenium, Playwright, Phantomjs)
 • Καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων και SQL
 • Καλή γνώση HTML, CSS
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Έμφαση και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Εμπειρία στον έλεγχο και τη διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
 • Γνώση React JS
 • Εμπειρία σε Load / Performance test εργαλεία (π.χ. Apache JMeter, Locus, Lighthouse)
 • Εμπειρία σε Virtualization (π.χ. Docker, Vagrant)
 • Εμπειρία σε version control systems (π.χ. Git, Mercurial)
 • Εμπειρία σε CI/CD εργαλεία
 • Γνώσεις χρήσης των προϊόντων της εταιρίας

Προσφέρονται:

 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μετά από εξάμηνη αξιολόγηση
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών (ιδιωτική ασφάλεια υγείας, γεύματα, γυμναστήριο, λεωφορείο για τη μεταφορά του προσωπικού, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) για παροχές σύνταξης εφάπαξ κλπ.)
 • Σύγχρονος και διαρκώς ανανεούμενος εξοπλισμός (hardware και software)
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες σχετικές με το αντικείμενο
Τρόπος επιλογής:Με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Για υποβολή αιτήσεων – εκδήλωση ενδιαφέροντος στο: https://careers.beta-cae.com/

Περιοχή:κάτω Σχολάρι, Θεσσαλονίκη
Ανακοίνωση:29/04/2020