Νέες θέσεις εργασίας

INTERMEDIA Α.Ε.Τ.Ε.: Μηχανικός Λογισμικού (Software Engineer) (IMHR-SE-1801)
Περιγραφή:

Η INTERMEDIA δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών από το 1994. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αποτελεί η ανάπτυξη, η παραμετροποίηση και η υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και η διεκπεραίωση έργων Πληροφορικής στον Ιδιωτικό και στο Δημόσιο Τομέα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της INTERMEDIA αποτελείται από στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης και εμπειρίας εξειδικευμένα στους τομείς δραστηριότητας της.

Η εταιρεία επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, διαμορφώνοντας έτσι ικανότατα στελέχη τα οποία είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επιτυχία σύνθετα έργα πληροφορικής. Σε αυτό το πλαίσιο αναζητούμε συνεχώς τους καλύτερους συνεργάτες, αυτούς που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της εταιρείας με το ταλέντο και τις ικανότητές τους.

Η εταιρεία προσφέρει μία εξαιρετική προοπτική καριέρας, σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, με οικονομικά κίνητρα αναλόγως προσόντων.

 

Κύρια Καθήκοντα


Ο Μηχανικός Λογισμικού θα σχεδιάζει, αναπτύσσει, εγκαθιστά και υποστηρίζει εφαρμογές (web, rich-client ή mobile), services και πληροφοριακά συστήματα αξιοποιώντας tools/platforms/frameworks στην αιχμή της τεχνολογίας ακολουθώντας μεθοδολογίες Agile.

Ο υποψήφιος θα ενταχθεί στην ομάδα ανάπτυξης λογισμικού της INTERMEDIA στο Ηράκλειο και θα συνεργάζεται με συναδέλφους μηχανικούς λογισμικού, αναλυτές, project managers καθώς και με τους τελικούς χρήστες. Ο υποψήφιος για το ρόλο αυτό θα πρέπει να έχει επικοινωνιακές, οργανωτικές, αναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες, να είναι έμπειρος στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών (LOB), και να έχει την ικανότητα να αντιμετωπίζει υπεύθυνα σύνθετα επιχειρησιακά προβλήματα δίδοντας δημιουργικές λύσεις εντός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

 

Απαραίτητα Προσόντα


 • Πτυχίο Πληροφορικής (ΑΕΙ/ΤΕΙ).
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εμπειρία 3-5 ετών ανάλογων καθηκόντων σε ανάπτυξη λογισμικού.
 • Multi-Tier, Object Oriented Design & Development για enterprise class applications.
 • Web Technologies: XML, JSON, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax και Web Servers: IIS ή Apache.
 • Σχεδιασμός & administration σχεσιακών βάσεων δεδομένων.  Εμπειρία σε Version Control Systems και Issue Tracking Systems.

 

Επιθυμητά - Προαιρετικά Προσόντα


 • Μεταπτυχιακός Τίτλος παρεμφερής με το αντικείμενο.
 • Εμπειρία Αgile μεθοδολογιών και πρακτικών ανάπτυξης λογισμικού (Scrum, Extreme Programming, Kanban).
 • Design Patterns (π.χ. MVVM ή MVC), SOLID Principles, Object-Relational Mapping, Unit testing, Responsive Design, SPA.  Web Services, Web API, SOAP, REST, WCF.
 • .NET Framework, C#, ASP.NET, Visual Studio.
 • Cloud Computing, Big Data, Application Servers, Content Management Systems.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών για mobile συσκευές (android ή ios).
 • Business Intelligence (Reporting Services, Knowledge Management, Data Mining, Data Warehousing, OLAP).
Τρόπος επιλογής:Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, μαζί με σχετική συνοδευτική επιστολή, μέσω email στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά στο hr@intermedia.com.gr με κωδικό θέσης IMHR-SE-1801.

Περιοχή:Ηράκλειο Κρήτης
Ανακοίνωση:26/06/2020