Νέες θέσεις εργασίας

ASC Talent PC: Sales Engineer
Περιγραφή:

Sales Engineer – SEng06.20

Ο πελάτης είναι ένας δυναμικός όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται στην παροχή ποιοτικών προϊόντων και B2B υπηρεσιών που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μηχανουργείων και επιχειρήσεων από διάφορους βιομηχανικούς κλάδους. Συγκεκριμένα παρέχει βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ακρίβειας όπως κοπτικά εργαλεία, βιομηχανικά υγρά, βιομηχανικό εξοπλισμό, υλικά κατεργασίας, 3D Printers, 3D Scanners.

Το όραμα του πελάτη μας είναι η παροχή προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνικής υποστήρξης στους πελάτες της υψηλής αξίας και η δημιουργία μακροπρόθεσμων συνεργασιών. Στοχεύοντας στη ραγδαία ανάπτυξη και ενίσχυση της ομάδας των πωλήσεων, αναζητεί έναν Sales Engineer.

Η θέση έχει έδρα την Αττική, πιο συγκεκριμένα τη βιομηχανική ζώνη Κορωπίου.

Ο ρόλος: Ο Sales Engineer θα είναι υπεύθυνος για την πώληση όλων των προϊόντων και λύσεων της εταιρείας σε δυνητικούς πελάτες. Θα ακολουθεί το sales plan και τις κατευθυντήριες γραμμές του Εμπορικού Διευθυντή. Συγκεκριμένα, θα είναι υπεύθυνος να:

  • Αναγνωρίζει και ενεργεί σε νέες ευκαιρίες με υφιστάμενους ή νέους πελάτες
  • Παρουσιάζει τα αποτελέσματα των πωλήσεων σε εβδομαδιαία βάση (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία)
  • Διατηρεί το σύστημα CRM της εταιρείας ενημερωμένο με όλες τις απαραίτητες παραμέτρους
  • Συνεργάζεται με το Τμήμα marketing για τη δημιουργία υλικού
  • Συνεισφέρει με τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση

Απαιτήσεις: Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής κατεύθυνσης, Μηχανολόγου Μηχανικού ή κατεύθυνσης Business. Θα πρέπει να έχει σχετική προϋπηρεσία 2 ετών σε συναφές περιβάλλον (μηχανουργεία ή βιομηχανικές εταιρείες). Θα πρέπει να διαθέτει καλή γνώση πώλησης λύσεων μηχανολόγου μηχανικού καθώς και γνώση μηχανικού εξοπλισμού ή συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Γνώση μηχανημάτων CNC, κοπτικών εργαλείων, υγρών κοπής και τεχνολογίας εργασίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Ιδανικά θα πρέπει να καταλαβαίνει μηχανολογικά σχέδια. Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών. Η γνώση Γερμανικών θα εκτιμηθεί.  

Αποδοχές: Η εταιρεία προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών, bonus βάσει στόχων και KPIs, εταιρικό αυτοκίνητο και άλλες παροχές. Η θέση προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης.

Τρόπος επιλογής:με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Αν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση, αποστείλατε το Βιογραφικό σας στο info@asctalent.com αναφέροντας τον κωδικό της θέσης SEng06.20.

Περιοχή:Αττική
Ανακοίνωση:26/10/2020