Νέες θέσεις εργασίας

A4 ENGINEERS p.c.: Ζητείται νέος/νέα Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Περιγραφή:

Ζητείται από την τεχνική-μελετητική εταιρεία Α4 ENGINEERS p.c. που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαος Κρήτης αρχιτέκτονας μηχανικός για κάλυψη θέσης μόνιμης απασχόλησης. Απαραίτητα προσόντα: α) Άριστος Χειρισμός Autocad, β) Άριστη Γνώση Αγγλικών, γ) Δίπλωμα Οδήγησης δ) για τους άνδρες υποψηφίους οι στρατιωτικές υποχρεώσεις θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακή άνεση & συνέπεια. Επιπλέον προσόντα και δεξιότητες θα συνεκτιμηθούν. 

Τρόπος επιλογής:με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Αποστολή βιογραφικών και λοιπού υποστηρικτικού της υποφηφιότητας υλικού στο info@a4-engineers.gr

Περιοχή:Άγιος Νικόλαος Λασιθίου
Ανακοίνωση:19/02/2021