Νέες θέσεις εργασίας

ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Α. - ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ Ε. Ο.Ε.: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Περιγραφή:

Η Εταιρεία AGROCRETA (Βατόλακκος Χανιών) με αντικείμενο τη τυποποίηση και εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων (αβοκάντο, εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, κλπ), αναζητά άτομο για τη στελέχωση της θέσης του:

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

·         Προγραμματισμός, συντονισμός και επίβλεψη παραγωγικής διαδικασίας

·         Διαχείριση εργατικού δυναμικού, συντονισμός και ανάθεση καθηκόντων/εργασιών. Καταγραφή και έλεγχος παραγωγικότητας

·         Παρακολούθηση πρώτων υλών/υλικών συσκευασίας/αναλωσίμων, βελτιστοποίηση αποθεμάτος

·         Οργάνωση πλάνου συντήρησης, καταγραφή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Χειρισμός εξοπλισμού, αντιμετώπιση βλαβών

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·         Πτυχίο Γεωπόνου/Τεχνολόγου Τροφίμων/Ηλεκτρολόγου η Μηχανολόγου-Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ΑΕΙ ή ΤΕΙ

·         Καλή γνώση Αγγλικών

·         Εξοικείωση με χρήση Η/Υ, και βασικών εφαρμογών MS Office, Outlook, χρήση ERP κλπ

·         Μεθοδικότητα, οργανωτικό πνεύμα, ανάληψη ευθυνών, ηγετικές ικανότητες

 

ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ:

·         Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή τουλάχιστον σε γραμμή παραγωγής

·         Εξοικείωση με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τεχνικές /ηλεκτρομηχανολογικές γνώσεις

Τρόπος επιλογής:ΜΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 28210 78801

Email: jobsegca@gmail.com

Περιοχή:ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ ΧΑΝΙΑ
Ανακοίνωση:19/02/2021