Νέες θέσεις εργασίας

ΔΕΛΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Περιγραφή:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

με οργανωτική ικανότητα, ζητείται για πλήρη απασχόληση για να στελεχώσει νεοσύστατη εταιρία σχεδιασμού και παραγωγής μικροεπίπλων.

Γνώσεις marketing ή σχεδιασμού θα εκτιμηθούν. Εξωτερικές εργασίες (επισκέψεις σε προμηθευτές κ.α.) εντός των καθηκόντων.

Τρόπος επιλογής:με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

enikoloudi@grigoriscrete.gr

Περιοχή:ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ανακοίνωση:01/04/2021