Νέες θέσεις εργασίας

ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗ ΑΒΕΕ: Μηχανικός για την Εκπόνηση Κατασκευαστικών Σχεδίων
Περιγραφή:

H εταιρία Stonetech - Μάρμαρα Γωνιανάκη ΑΒΕΕ

με αντικείμενο την εμπορία και επεξεργασία μαρμάρων και πετρωμάτων

επιθυμεί να απασχολήσει ένα

Μηχανικό με αντικείμενο την Εκπόνηση Κατασκευαστικών Σχεδίων

στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου.

 

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι γνώστης προγραμμάτων CAD, με αντίληψη στην ανάλυση των κατασκευών και της αρχής λειτουργίας των εργαλειομηχανών CNC.

Τρόπος επιλογής:Με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Παρακαλώ σημειώστε πως για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.

Πληροφορίες κι αποστολή βιογραφικών στο hr@stonetech.gr.

Περιοχή:ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ανακοίνωση:10/06/2021