Νέες θέσεις εργασίας

Technaure IKE: Back End Developer
Περιγραφή:

Back End Developer

The ideal candidate is a creative problem solver who will work in coordination with crossfunctional teams to design, develop, and maintain our next generation websites and web tools. You must be comfortable working as part of a team while taking the initiative to take lead on new innovations and projects.

Responsibilities:

 Revise, edit, proofread & optimize web content

 Work with cross-functionally to enhance overall user experience of our platforms

 Own various design tasks involved in the web development life cycle from start to finish

Qualifications:

 Bachelor's degree or equivalent experience in Computer Science

 At least 1 - 2 years' of experience using HTML, CSS, and JavaScript

 Proficiency in at least one server-side technology (Ruby on Rails, PHP)  Ability to multi-task, organize, and prioritize work

Good to have:

 Experience with nginx or apache

 Experience with DevOps tools such us Git, Github, Docker

Τρόπος επιλογής:Με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Αποστολή Βιογραφικών : info@technature.gr

 

Περιοχή:Αττική-Αθήνα-Μαρούσι
Ανακοίνωση:26/08/2021