Νέες θέσεις εργασίας

Technaure IKE: Mid Level Full Stack Web Developer
Περιγραφή:

Mid Level Full Stack Web Developer

Basic information

The ideal candidate is a creative problem solver who will work in coordination with cross-functional teams to design, develop, and maintain our next generation websites and web tools. You must be comfortable working as part of a team while taking the initiative to take lead on new innovations and projects.

Job Description

Revise, edit, proofread & optimize web content Work with cross-functionally to enhance overall user experience of our platforms

Own various design tasks involved in the web development life cycle from start to finish

Design and develop new features and improvements, product working Node JS/Express JS, React JS(Next JS Framework), Typescript.

Basic Requirements Qualifications

Bachelor's degree or equivalent experience in Computer Science

At least 1 - 2 years' of experience using React js and Next js framework.

Proficiency in at least one server-side technology (NodeJS)Ability to multi-task, organize, and prioritize work

Proficient with JavaScript, Node JS/Express JS, React JS(Next JS Framework), Typescript.

Good Knowledge of HTML, JSON, CSS and web standards.

Experience with nosql databases such as (Mongodb), graphQL and at least one SQL(mysql)

Good to have

Experience with React native or React ionic, or Angular ionic

Experience with nginx or apache

Experience with DevOps tools such us Git, Github, Docker

Τρόπος επιλογής:Με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Αποστολή βιογραφικών : info@technature.gr

Περιοχή:Αττική-Αθήνα-Μαρούσι
Ανακοίνωση:26/08/2021