Νέες θέσεις εργασίας

ΜΕΛΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Περιγραφή:

Ζητείται αρχιτέκτονας μηχανικός με:

- 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας

- Γνώση 2D (Autocad), 3D λογισμικών και Photoshop

- Γνώση Οικοδομικού & Κτιριοδομικού Κανονισμού

- Γνώση του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies του ΤΕΕ

Τρόπος επιλογής:Αποστολή βιογραφικού με e-mail και στη συνέχεια προσωπική συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Αποστολή βιογραφικού στο info@melakisassociates.gr.

Ενδεχόμενα επικοινωνία μας για προσωπική συνέντευξη κατόπιν αυτού.

Περιοχή:ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ανακοίνωση:07/10/2021