Νέες θέσεις εργασίας

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Production Planner
Περιγραφή:

Κύρια Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:

 • Κατάρτιση του προγράμματος παραγωγής σε εβδομαδιαίο επίπεδο και αναπροσαρμογή καθημερινά με βάση την εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας
 • Στενή συνεργασία με τον Διευθυντή Εργοστασίου και την Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την κατάρτιση του βέλτιστου προγράμματος παραγωγής και την ικανοποίηση των αναγκών ζήτησης
 • Καθημερινή παρακολούθηση των επιπέδων των αποθεμάτων (stock levels) και της ζήτησης (demand planning) για τον καθορισμό του πλάνου παραγωγής
 • Ορθολογικός καταμερισμός των παραγωγικών αναγκών στις διάφορες γραμμές παραγωγής και συσκευασίας
 • Στενή παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής για τη διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του πλάνου
 • Έγκαιρη αναπροσαρμογή του προγράμματος παραγωγής ώστε να διατηρείται υψηλά το service level
 • Άμεση ενημέρωση των αρμόδιων τμημάτων για αλλαγές στα τρέχοντα προγράμματα παραγωγής
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό της μείωσης του over-stock ή στην αποφυγή out-of-stock
 • Συμμετοχή στην διαδικασία Sales & Operations (S&OP) της εταιρίας
 • Καταχώριση του προγράμματος παραγωγής στο SAP
 • Ενεργή συμμετοχή σε στρατηγικά  ad-hoc projects του Εργοστασίου, που αναμένεται να αφορά σημαντικό κομμάτι του χρόνου του/της

Ακαδημαϊκά Προσόντα, Ικανότητες & Δεξιότητες:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής
 • 3-5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση της Aγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία στη χρήση SAP θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Συνεργασία και ομαδικότητα
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ανεπτυγμένες αναλυτικές ικανότητες
 • Έμφαση στην λεπτομέρεια 
 • Προσήλωση στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση          

Απολαβές & Παροχές

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών
 • Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση
 • Προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
 • Πρόγραμμα ετήσιου bonus
Τρόπος επιλογής:Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Αποστολή βιογραφικών στο hr@kikizas.gr

Περιοχή:Λάρισα
Ανακοίνωση:24/11/2022