Νέες θέσεις εργασίας

SPACE CONTRACTORS ΙΚΕ: Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Περιγραφή:

Η SPACE CONTRACTORS P.C., Μελετητική - Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, επιθυμεί να απασχολήσει Μηχανικούς στα πλαίσια ανάπτυξης της εταιρείας.

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη αρχιτεκτονικών σχεδίων
 • Σύνταξη φακέλων κι έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Επιμέτρηση έργων
 • Κοστολόγηση
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών σε αρμόδιες υπηρεσίες
 • Επίβλεψη και Διοίκηση εργοταξίου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πτυχίο AEI Πολιτικών Μηχανικών / AEI Μηχανολόγων Μηχανικών /  Μηχανικών Δομικών Έργων / Διακοσμητών
 • Κάθε είδους προϋπηρεσία - εμπειρία θα εκτιμηθεί
 • Γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας και κανονισμών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Office
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων CAD, τρισδιάστατου σχεδιασμού και φωτορεαλισμού
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσφέρονται:

 • Πλήρης απασχόληση και ασφάλιση
 • Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλώ σημειώστε πως για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.

Πληροφορίες κι αποστολή βιογραφικών στο hr@spacecontractors.gr.

Τρόπος επιλογής:Με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

email : hr@spacecontractors.gr

Τηλέφωνο : 2810327246

Περιοχή:Ηράκλειο Κρήτης
Ανακοίνωση:25/05/2023