Νέες θέσεις εργασίας

Θεόδωρος Μαρίνης: Αρχιτέκτονας
Περιγραφή:

Απαιτούμενες σπουδές: Αρχιτέκτoνας

Απαιτούμενη/Επιθυμητή προϋπηρεσία: Καμία

Απαιτούμενα προσόντα: Autocad, office

Κύρια καθήκοντα: Μελέτες έργων μηχανικού

Αντικείμενο δραστηριοτήτων: https://www.thodorismarinis.gr/

Σύμβαση: Πλήρους απασχόλησης

Θέσεις εργασίας: Μία (1)

Τόπος απασχόλησης: Αστέρη Κοβατζή 21, Κιάτο Κορινθίας

Αποστολή αίτησης στο email: job@thodorismarinis.gr

ΕΙδικότητες που αφορά: - Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τρόπος επιλογής:Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

https://www.thodorismarinis.gr/

Περιοχή:Κορινθία
Ανακοίνωση:12/09/2023