Νέες θέσεις εργασίας

ADECCO H.R. Α.Ε.Π.Α.: Junior Production Engineer (Ρέθυμνο)
Περιγραφή:

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας τροφίμων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Junior Production Engineer (Ρέθυμνο)

 

Περιγραφή Θέσης
 

 • Οργάνωση και επίβλεψη των λειτουργιών των γραμμών παραγωγής
 • Σχεδιασμός, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος των γραμμών παραγωγής με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα και ροή των εργασιών
 • Διασφάλιση υλοποίησης του προγράμματος παραγωγής με βάση τα χρονοδιαγράμματα και τις προδιαγραφές ποιότητας & ποσότητας
 • Προγραμματισμός, συντονισμός και επίβλεψη τεχνικών εργασιών συντήρησης
 • Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης και βασικών KPIS’ παραγωγής
 • Διαχείριση, συντονισμός και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού παραγωγής
 • Εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας και των προτύπων ποιότητας
 • Έλεγχος των απαιτήσεων σε υλικά και πόρους για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής

 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  (Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Χημικός Μηχανικός, Τεχνολόγος Τροφίμων, Γεωπόνος ή άλλου συναφούς αντικειμένου)
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση (θα αξιολογηθεί ως επιπλέον προσόν)
 • Άριστη χρήση της ελληνικής & αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Microsoft Office
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες .
 • Μεθοδικότητα, προγραμματισμός, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Γνώση προτύπων ποιότητας και κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας
 • Ισχυρές δεξιότητες λήψης αποφάσεων

 


Παροχές Εταιρείας

 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον


 
Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]


https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000Yj70qUAB&boardName=Greece%20PP%20Adecco&language=el


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές

ΕΙδικότητες που αφορά: - Χημικός Μηχανικός & Μηχανικός Περιβάλλοντος
- Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Τρόπος επιλογής:Interview
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

anna.simnianaki@adecco.com

Περιοχή:Ρέθυμνο
Ανακοίνωση:14/09/2023