Νέες θέσεις εργασίας

ΕΡΓΟΠΡΟΛΗΨΗ: Σύμβουλος Επαγγελματικής Ασφάλειας / Τεχνικός Ασφάλειας
Περιγραφή:

H ErgoProlipsis, στα πλαίσια συνεχούς επέκτασης των δραστηριοτήτων της, αναζητά Διπλωματούχο/Πτυχιούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για πλήρη απασχόληση στο Ηράκλειο Κρήτης ως Σύμβουλο Επαγγελματικής Ασφάλειας / Τεχνικό Ασφάλειας.

Περιγραφή Θέσης

 • Τακτικές επισκέψεις σε χώρους εργασίας και συμβουλευτική για θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων.
 • Εντοπισμός των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και συγγραφή σχετικών αναφορών.
 • Συμμετοχή και εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας
 • Γνώση Η/Υ (MS Office) για συλλογή στοιχείων και παραγωγή αναφορών
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης

Η ErgoProlipsis προσφέρει:

 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον συνεργασίας και συνεχούς υποστήριξης
 • Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας
 • Διαρκή εκπαίδευση & επιμόρφωση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
ΕΙδικότητες που αφορά: - Χημικός Μηχανικός & Μηχανικός Περιβάλλοντος
- Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Τρόπος επιλογής:συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoprolipsis.gr

Περιοχή:ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΚΡΗΤΗ
Ανακοίνωση:07/06/2024