Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας στα πλαίσια των δράσεων του, έχοντας ως απώτερο σκοπό να διατηρήσει ζωντανή τη σύνδεση των αποφοίτων με το Πολυτεχνείο Κρήτης  και την υπόλοιπη κοινωνία των αποφοίτων σε όλη της διάρκεια της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες.

Υπηρεσίες προς αποφοίτους

  • Ενημέρωση -αναζήτηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων, υποτροφιών
  • Αναζήτηση φορέων – επιχειρήσεων, προκηρύξεων θέσεων εργασίας
  • Καταγραφή επαγγελματικού προφίλ
  • Αναζήτηση αποφοίτων για το Δίκτυο Συμβούλων (mentoring) το οποίο  σχεδιάστηκε με στόχο να δώσει στους φοιτητές και τελειόφοιτους αλλά και νέους αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης , την ευκαιρία να αναζητήσουν επαγγελματική πληροφόρηση και συμβουλευτική από άλλους απόφοιτους, επαγγελματίες, οι οποίοι εθελοντικά έχουν προσφερθεί να συμβάλουν στην υποστήριξη και εμψύχωση των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.
  • Ενημέρωση μέσω web, RSS και email 
  • Κοινωνική δικτύωση μεταξύ αποφοίτων, δημιουργία συνδέσεων με άλλους αποφοίτους
  • Συμμετοχή στις έρευνες για την απορρόφηση των αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην αγορά εργασίας που εκπονεί το Γραφείο Διασύνδεσης
  • Ενίσχυση και διατήρηση της επικοινωνίας με τους αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι δρούν ως σύνδεσμοι των νέων αποφοίτων με χώρους εργασίας όπου ήδη απασχολούνται
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων με ομιλητές αποφοίτους σε θέματα εργασίας και επιχειρηματικότητας
  • Ενημέρωση ανακοινώσεων και εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ημερίδων σε θέματα εργασίας