Έργο του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας στα πλαίσια του Β' ΚΠΣ

Το έργο του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας συγχρηματοδοτήθηκε από το ΥπΕΠΘ και την Ε.Ε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Β' ΚΠΣ στο χρονικό διάστημα Μάρτιος 1997 – Δεκέμβριος 1999.

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάρτιο του 1997 χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η αναγκαιότητα της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας προβάλλεται διαρκώς εντονότερη σε μια εποχή όπου η αγορά εργασίας μεταβάλλεται συνεχώς και το πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων των ΑΕΙ παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο.

Βασικοί στόχοι του γραφείου είναι:

 • η συστηματική υποστήριξη των φοιτητών και απόφοιτων μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στον σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους, για την αποτελεσματική μετάβασή τους από το Πολυτεχνείο στην αγορά εργασίας &
 • η διασύνδεση της επιστημονικής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης με παραγωγικές μονάδες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ειδικότερα το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας στοχεύει:

 • στην πληροφόρηση και συμβουλευτική των φοιτητών & αποφοίτων σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, χρηματοδότησης σπουδών και προγραμμάτων συνεχιζόμενης/συμπληρωματικής εκπαίδευσης,
 • στην παροχή συμβουλευτικής σε θέματα όπως σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τεχνικές συνέντευξης εργασίας, τεχνικές εξεύρεσης εργασίας και γενικότερα στον προγραμματισμό σταδιοδρομίας,
 • στην πληροφόρηση των φοιτητών και αποφοίτων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και για τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων,
 • στην ενημέρωση των επιχειρήσεων και των οργανισμών σχετικά με τις ειδικότητες του Πολυτεχνείου Κρήτης και την επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων του,
 • στην ανάπτυξη μηχανισμών ενημέρωσης της πανεπιστημιακής κοινότητας για τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης,
 • στην ανάπτυξη και στήριξη δικτύων διασύνδεσης με εκπαιδευτικά ιδρύματα και δίκτυα απασχόλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους φοιτητές και απόφοιτους του Πολυτεχνείου Κρήτης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απόρρητο των ατομικών στοιχείων τους και την ισότητα ευκαιριών πρόσβασης στην πληροφόρηση. Δείτε και τον κώδικα δεοντολογίας.

1. Συμβουλευτική και πληροφόρηση στο ΓΔΣ

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας παρέχει καθημερινά υπηρεσίες συμβουλευτικής σε φοιτητές και αποφοίτους, σε θέματα όπως, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τεχνικές συνέντευξης, επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών, προγραμματισμός σταδιοδρομίας, κ.ά. Διοργανώνονται επίσης ομαδικά σεμινάρια συμβουλευτικής.

Η πληροφόρηση, γίνεται:

 1. από το προσωπικό του γραφείου σε ατομικό επίπεδο για κάθε φοιτητή,
 2. στον χώρο πληροφόρησης όπου οι φοιτητές μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται,
 3. μέσω εκδηλώσεων.

Πιο συγκεκριμένα τα μέσα πληροφόρησης που χρησιμοποιεί το γραφείο είναι τα εξής:

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του γραφείου ανανεώνεται συνεχώς με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και πιο συγκεκριμένα διαθέτει:

 • αρχείο μεταπτυχιακών προγραμμάτων με οδηγούς σπουδών πανεπιστημίων του εσωτερικού και του εξωτερικού,
 • πληροφορίες για εκπαιδευτικά θέματα ανά χώρα,
 • αρχείο υποτροφιών,
 • αρχείο με προφίλ επιχειρήσεων,
 • αρχείο με προσφερόμενες θέσεις εργασίας,
 • αρχείο αποδελτίωσης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών θεμάτων,
 • περιοδικά εκπαιδευτικών και επαγγελματικών θεμάτων,
 • οδηγούς συμβουλευτικής.

Internet & Βάσεις Δεδομένων

Με την δική του ιστοσελίδα στο Internet το ΓΔΣ δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να βρουν πληροφορίες για:

 • τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του γραφείου
 • θέματα συμβουλευτικής
 • θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και υποτροφιών
 • θέματα της αγοράς εργασίας

Μέσω των on-line Βάσεων Δεδομένων του ΓΔΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για:

 • περισσότερες από 1.500 Ελληνικές επιχειρήσεις
 • θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται στο ΓΔΣ από επιχειρήσεις

Ως επίσκεψη ορίζουμε μία σειρά διαδοχικών αναζητήσεων αρχείων ιστοσελίδας (request) ενός χρήστη σε συγκεκριμένο εξυπηρετητή (server). Εφόσον ο χρήστης δεν κάνει νέο request εντός 30 λεπτών, η προηγούμενη σειρά διαδοχικών requests θεωρείται ως μία ολοκληρωμένη επίσκεψη.

Στο διάγραμμα φαίνονται οι επισκέψεις ανά μήνα (από 12/98 έως 12/99) στην ιστοσελίδα του ΓΔΣ από χρήστες του Πολυτεχνείου και χρήστες εκτός Πολυτεχνείου. Στον αριθμό χρηστών από το Πολυτεχνείο δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές/απόφοιτοι που επισκέπτονται το γραφείο και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα σαν μέσο πληροφόρησής τους.

Εκδηλώσεις

Το ΓΔΣ πραγματοποίησε εκδηλώσεις για τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του Π.Κ., τις τάσεις αγοράς εργασίας, τις μεταπτυχιακές σπουδές, τις υποτροφίες και την χρηματοδότηση σπουδών. Επίσης διοργάνωσε Ημέρες Σταδιοδρομίας και σεμινάρια συμβουλευτικής. Στον πίνακα 1 φαίνονται οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από το ΓΔΣ και ο αριθμός των συμμετoxών. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε εκδήλωση μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν:

 • Ημέρες Σταδιοδρομίας, συμμετείχαν 76 άτομα
 • Προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Π.Κ. – Τμήμα Μηχ.Ο.Π., συμμετείχαν 40 άτομα
 • Προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Π.Κ. – Τμήμα Μ.Π.Δ., συμμετείχαν 90 άτομα
 • Η Ελληνική βιομηχανία σήμερα: Διαχείρηση της κρίσης ή αλλαγή στρατηγικής, συμμετείχαν 150 άτομα
 • Μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στις Η.Π.Α. και στον Καναδά, συμμετείχαν 72 άτομα
 • Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης, συμμετείχαν 33 άτομα
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, αναγνώριση τίτλων σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ και χρηματοδότηση σπουδών, συμμετείχαν 64 άτομα
 • Εργαστήριο σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, συμμετείχαν 40 άτομα
 • Εργαστήριο τεχνικών συνεντεύξεων, συμμετείχαν 42 άτομα.

2. Έντυπα του ΓΔΣ


Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας έχει εκδόσει συνολικά 16 έντυπα ενημερωτικού, πληροφοριακού και συμβουλευτικού χαρακτήρα που απευθύνονται στους φοιτητές και απόφοιτους του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Γενικές πληροφορίες για το ΓΔΣ

Τρίπτυχο ΓΔΣ
 • Είναι το βασικό ενημερωτικό έντυπο του γραφείου. Περιλαμβάνει τα εξής ενημερωτικά στοιχεία:
 • Ίδρυση – Στόχοι ΓΔΣ
 • Η αναγκαιότητα της λειτουργίας του γραφείου
 • Τρόποι υλοποίησης στόχων
 • Άλλες δραστηριότητες
 • Η στελέχωση του γραφείου
Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις επιχειρήσεις

Αποτελεί έντυπο ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις σχετικό με τις δραστηριότητες του γραφείου, την διασύνδεση του Πολυτεχνείου Κρήτης και των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας και τις παραγωγικές μονάδες.

Αγγλόφωνα ενημερωτικά φυλλάδια για το ΓΔΣ

Έχουν εκδοθεί δύο έντυπα με γενικές πληροφορίες για το ΓΔΣ στην αγγλική γλώσσα. Το πρώτο αναφέρεται στους τομείς του γραφείου και στις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει, ενώ το δεύτερο αναφέρεται αναλυτικά στις υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Οδηγοί συμβουλευτικής & πληροφόρησης

"Μην αναρωτιέστε … συμβουλευτείτε μας"

Αποτελεί συμβουλευτικό οδηγό του γραφείου με τα εξής περιεχόμενα:

 • Στόχοι του γραφείου
 • Δραστηριότητες του 1997 και πρόγραμμα δραστηριοτήτων 1998
 • Αρθρογραφία για την αγορά εργασίας & τις μεταπτυχιακές σπουδές
 • Σύντομες συμβουλές για την συγγραφή βιογραφικού σημειώματος και τεχνικών συνέντευξης.
 • Η χρήση του Internet για πληροφόρηση σε θέματα σταδιοδρομίας.
"Οδηγός σύνταξης βιογραφικού σημειώματος & συνοδευτικού γράμματος"

Ο οδηγός περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Γενικές οδηγίες βιογραφικού σημειώματος
 • Βασικές ενότητες βιογραφικού σημειώματος
 • Φάκελος εργασίας
 • Συστατικές επιστολές
 • Συνοδευτικό γράμμα
 • 2 υποδείγματα συνοδευτικού γράμματος & βιογραφικού σημειώματος
 •  

 
"Στο κατώφλι των μεταπτυχιακών"

Στο έντυπο περιλαμβάνονται θέματα όπως:

 • Η επιλογή του μεταπτυχιακού προγράμματος
 • Η διαδικασία αιτήσεως σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα
 • Τα βασικά κριτÞρια επιλογής υποψηφίων
 • Τρόποι πληροφόρησης για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες μέσω του ΓΔΣ.
Οδηγοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Οι οδηγοί έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα και τονίζουν τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει κάθε χώρα όσον αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται για κάθε χώρα είναι οι εξής:

 • Το εκπαιδευτικό σύστημα
 • Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι
 • Προσόντα/διαδικασία εισαγωγής στα προγράμματα
 • Διαδικασίες αίτησης
 • Φοιτητική ζωή
 • Χρηματοδότηση σπουδών
 • Πηγές πληροφόρησεις (διευθύνσεις επικοινωνίας, ιστοσελίδες, βιβλιογραφία)

Έχουν εκδοθεί οδηγοί για τις εξής χώρες: Η.Π.Α., Καναδάς, Γαλλία, Μ. Βρετανία και Γερμανία.

"Οδηγός υποτροφιών & κληροδοτημάτων για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό"

Περιλαμβάνει πληροφορίες για:

 • Υποτροφίες δημόσιων φορέων
 • Κληροδοτήματα που διαχειρίζονται δημόσιοι φορείς
 • Υποτροφίες & κληροδοτήματα από ιδιωτικά ιδρύματα
 • Πηγές πληροφόρησης
 •  

Διάφορα ενημερωτικά φυλλάδια

Το ΓΔΣ έχει εκδόσει τα παρακάτω ενημερωτικά φυλλάδια:

 • Οι εξετάσεις των νέων μηχανικών στο Τεχνικό Επιμελητήριο
 • Αναγνώριση και ιστοτιμία τίτλων σπουδών του εξωτερικού από το ΔΙΚΑΤΣΑ
 • Πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι σπουδές σας και πόσο κοστίζουν τα σπουδαστικά δάνεια
 • Τα τεστ TOEFL-GRE-GMAT

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Οριζόντιας Δράσης των ΓΔΣ, το γραφείο του Πολυτεχνείου Κρήτης ανέλαβε τον συντονισμό υλοποίησης του εντύπου "Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών", ο οποίος κυκλοφορεί σε όλα τα ΑΕΙ της Ελλάδας.

 

3. Στατιστικά επισκέψεων στο γραφείο

Για στατιστικούς λόγους οι επισκέπτες του γραφείου συμπληρώνουν την καρτέλα εισόδου. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ο μέσος όρος των επισκέψεων είναι 9 άτομα ανά ημέρα. Στα διαγράμματα που ακολουθούν, φαίνεται η ανάλυση δεδομένων από την επεξεργασία των καρτελών.

Το άθροισμα των ποσοστών για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα μεταπτυχιακών, εργασίας & συμβουλευτικής είναι 100. Η πληροφόρηση για υποτροφίες γίνεται συνήθως παράλληλα με την πληροφόρηση για μεταπτυχιακές σπουδές. Η υπηρεσία της συμβουλευτικής (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τεχνικές συνέντευξης κλπ.), παρέχεται πάντα παράλληλα με τις υπηρεσίες μεταπυχιακών & εργασίας. Το ποσοστό 9% αναφέρεται στις περιπτώσεις των φοιτητών που έρχονται αποκλειστικά και μόνο για την υπηρεσία της συμβουλευτικής.

4. Έρευνες

Δημιουργία Δελτίων Φυσιογνωμίας Αποφοίτων

Το ΓΔΣ στα πλαίσια συνεργασίας του με την Οριζόντια Δράση των Γραφείων Διασύνδεσης, συμμετέχει στην υλοποίησης της μελέτης "Δημιουργία Δελτίων Φυσιογνωμίας των αποφοίτων Α.Ε.Ι." Τα δελτία κωδικοποιούν την φυσιογνωμία των αποφοίτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι βασικές κατηγορίες πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε κάθε δελτίο είναι:

 • Ταυτότητα του τίτλου σπουδών (ονομασία, Α.Ε.Ι., οργάνωση κλπ)
 • Περιγραφή και στόχοι των σπουδών
 • Επαγγελματικές προοπτικές & επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας

Η μελέτη βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας των αποτελεσμάτων.

Έρευνα Σταδιοδρομίας των Μηχανικών του Π.Κ.

Το ΓΔΣ συμμετέχει σε έρευνα τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης για την διασύνδεση παραγωγικών - εκπαιδευτικών φορέων και πιο συγκεκριμένα επικεντρώνεται στα σημεία εκείνα της έρευνας που αφορούν την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων.

5. Συνεργασίες

Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας

Το ΓΔΣ προβάλλει το Πολυτεχνείο Κρήτης στον χώρο των επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών, όπου υπάρχουν προοπτικές σταδιοδρομίας για τους αποφοίτους του ιδρύματος. Διασυνδέει τους αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης με την αγορά εργασίας καθώς παρέχει πληροφορίες για επαγγελματικά θέματα (προφίλ επιχειρήσεων, τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας, επαγγελματικά δικαιώματα, τάσεις αγοράς εργασίας) και διοργανώνει εκδηλώσεις, όπως "Ημέρες Σταδιοδρομίας" και ομιλίες από διευθυντικά στελέχη εταιρειών στα πλαίσια συνεργασίας του γραφείου με τις επιχειρήσεις.

Μέχρι σήμερα το ΓΔΣ έχει συνεργαστεί με περισσότερες από 250 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα που το αντικείμενο τους αφορά τις ειδικότητες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς Φορείς & Ιδρύματα

Το γραφείο συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς οργανισμούς όπως το Ίδρυμα Fulbright, το Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και εκπαιδευτικά τμήματα πρεσβειών. Επίσης, με πανεπιστήμια εσωτερικού-εξωτερικού και με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα/οργανισμούς σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, χρηματοδότησης σπουδών και προγραμμάτων συνεχιζόμενης & συμπληρωματικής εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών διοργανώνονται από κοινού εκδηλώσεις, ημερίδες και σεμινάρια.

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας συνεργάζεται με όλα τα τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, πρακτικής άσκησης και προώθησης του προφίλ των αποφοίτων στον επιχειρηματικό κόσμο.

Οριζόντια Δράση Γραφείων Διασύνδεσης

Η Οριζόντια Δράση έχει ως σκοπό την δικτύωση και στήριξη του έργου των Γραφείων Διασύνδεσης των 18 ελληνικών Α.Ε.Ι. Στα πλαίσια της συνεργασίας του με την Οριζόντια Δράση, το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε:

 • Στην 1η Έκθεση ΓΔ των Ελληνικών Πανεπιστημίων (12/11/99).
 • Στο 1ο & 2ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο των Γ.Δ. (14-19/9/98 & 1-4/12/99).
 • Στην υλοποίηση εκδόσεων και μελετών (βλ. αντίστοιχα τις ενότητες 3 & 5).

6. Τα μελλοντικά σχέδια του γραφείου

Με βάση την εμπειρία και το περιεχόμενο των σημερινών υπηρεσιών του, το γραφείο μελλοντικά στοχεύει:

1. στην διεύρυνση των συνεργασιών του με επιχειρήσεις στο εξωτερικό

2. στην πλήρη αξιοποίηση της πληροφορίας προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα

3. στην εκπόνηση μελετών σχετικά με:

 • την εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία των μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης
 • την απορρόφηση των μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στην αγορά εργασίας

4. στην συστηματική συνεργασία με τα τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης για:

 • την πρακτική άσκηση των φοιτητών
 • την διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων
 • την προβολή των τμημάτων στον επιχειρηματικό κόσμο.

7. Η στελέχωση του γραφείου

Δείτε περισσότερα για τα στελέχη του γραφείου μας πατώντας εδώ.