Έργο του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ

Το έργο του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας συγχρηματοδοτήθηκε από το ΥπΕΠΘ και την Ε.Ε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γ' ΚΠΣ 2000-2008

Δείτε τις εκθέσεις ολοκλήρωσης του έργου:

Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου ΕΠΕΑΕΚ «Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης-Β΄Φάση»
MIS: 77386
Διάρκεια Έργου: 1/9/2001-30/6/2008
Προϋπολογισμός Έργου: 436.926 €

Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου ΕΠΕΑΕΚ «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης»
MIS: 87266
Διάρκεια Έργου: 1/9/2002-30/6/2008
Προϋπολογισμός Έργου: 130.000 €