Το Διιδρυματικό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Βιοεπιχειρείν», που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του...

περισσότερα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ενημερώνει ότι αναμένεται να προκηρυχθεί πρόγραμμα υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων...

περισσότερα

POSTDOC OPENINGS:  Intelligent Transportation Systems Laboratory - MIT 

(six postdoc positions available, one at MIT and five at SMARTone at MIT and...

περισσότερα

Ανακοινώνεται ότι μετά τη μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών...

περισσότερα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση στην European Commission!

Αν έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας (προπτυχιακό επίπεδο) και έχετε πολύ καλή...

περισσότερα

H  Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με το Π.Δ. 67/2016 (ΦΕΚ 123 τ.A/01-07-2016),  μετονομάζεται...

περισσότερα

    Συνεργασία με ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 2017-2019 - νέα προκήρυξη

    Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση και ενδυνάμωση των...

περισσότερα

Διήμερες εκδηλώσεις για την Ημέρα της Ευρώπης, στις 9 Μαΐου, θα πραγματοποιήσουν η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο...

περισσότερα

Διήμερες εκδηλώσεις για την Ημέρα της Ευρώπης, στις 9 Μαΐου, θα πραγματοποιήσουν η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο...

περισσότερα

Το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης  του Πολυτεχνείου Κρήτης επιλέχθηκε απο την Αμερικανική Πρεσβεία και συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα...

περισσότερα