Είσαι ερευνητής;

Γνωρίζεις τις υποτροφίες και τις θέσεις εργασίας;

Οι ερευνητές στην ΕΕ έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση ευκαιριών κατάρτισης και...

Περισσότερα

The rector of the University of Žilina would like, according to directive no. 125 Principles of the
selection procedure for positions of university...

Περισσότερα

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ- Chaos Optical NEtworks: from sensing to CrypTography», «Χαοτικά...

Περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ σε ερευνητικά προγράμματα Πάτρα, Σεπτέμβριος 2015

FP7: NoTremor, Horizon: myAirCoach

Oμάδα Απεικόνισης Πληροφορίας και Εικονικής...

Περισσότερα

Ανακοινώθηκε η νέα προκήρυξη της δράσης Starting Grants του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council, ERC) στον "Ορίζ...

Περισσότερα

Θέρμη, Ιούλιος 24, 2015 - ΤοΙνστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

...

Περισσότερα

Θέρμη, Ιούλιος 24, 2015 - ΤοΙνστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

...

Περισσότερα

Θέρμη, Ιούλιος 24, 2015 - ΤοΙνστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που...

Περισσότερα

The Urban Planning Group, Eindhoven University of Technology, is seeking candidates for the

following vacant positions.

  • Assistant Professor...
Περισσότερα