Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (Δ1: Εξειδικευμένος Επαγγελματικός Προσανατολισμός μέσω Σεμιναρίων) για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων…

Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

Στις 16 Οκτωβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, βιωματικό σεμινάριο…

Διαβάστε περισσότερα

 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στην εσπερίδα «Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης & Αγορά εργασίας:…

Διαβάστε περισσότερα

 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα <br/>

«Οι Σπουδές στο ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», στα…

Διαβάστε περισσότερα

 

 

Tο Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργάνωσε, στις 23 Μαΐου 2012, ημερίδα με θέμα <br/>

«Μεταπτυχιακές σπουδές…

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργάνωσε σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στις 18 Μαΐου 2012, με θέμα «Εργασία στην Ευρώπη»

Διαβάστε περισσότερα

Στις 27 Απριλίου 2012, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης με θέμα «Χρήση,…

Διαβάστε περισσότερα

Στις 26 Απριλίου 2012, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης με θέμα «Τεχνικές…

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στην Ημέρα Έκθεσης Καριέρας την οποία πραγματοποίησε το τοπικό Board of…

Διαβάστε περισσότερα

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στο 3ο Forum Εργασίας το οποίο διοργάνωσε ο ΟΑΕΔ στις 10 Μαρτίου 2012, στο…

Διαβάστε περισσότερα