Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (Δ1: Εξειδικευμένος Επαγγελματικός Προσανατολισμός μέσω Σεμιναρίων) για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων...

Περισσότερα

 

 

 

Στις 16 Οκτωβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, βιωματικό σεμινάριο...

Περισσότερα

 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στην εσπερίδα «Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης & Αγορά εργασίας:...

Περισσότερα

 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα <br/>

«Οι Σπουδές στο ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», στα...

Περισσότερα

 

 

Tο Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργάνωσε, στις 23 Μαΐου 2012, ημερίδα με θέμα <br/>

«Μεταπτυχιακές σπουδές...

Περισσότερα

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργάνωσε σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στις 18 Μαΐου 2012, με θέμα «Εργασία στην Ευρώπη»...

Περισσότερα

Στις 27 Απριλίου 2012, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης με θέμα «Χρήση,...

Περισσότερα

Στις 26 Απριλίου 2012, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης με θέμα «Τεχνικές...

Περισσότερα

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στην Ημέρα Έκθεσης Καριέρας την οποία πραγματοποίησε το τοπικό Board of...

Περισσότερα

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στο 3ο Forum Εργασίας το οποίο διοργάνωσε ο ΟΑΕΔ στις 10 Μαρτίου 2012, στο...

Περισσότερα