Νέο πρόγραμμα υποστήριξης νέων ανέργων και αποφοίτων στη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Solidarity Mission στα πλαίσια των σκοπών του, ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Incubator – Θερμοκοιτίδα Κοινωνικών Επιχειρήσεων και προσκαλεί, νέους ανέργους που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 8/2/2015.


Η Θερμοκοιτίδα Κοινωνικών Επιχειρήσεων του Solidarity Mission, απευθύνεται σε ανέργους, ηλικίας 18 έως 40 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να ιδρύσουν κοινωνικές επιχειρήσεις. Σημαντικότερα κριτήρια για την αξιολόγηση και την επιλογή των αιτήσεων είναι η επιχειρηματική ιδέα να έχει ως σκοπό τη λύση κάποιου κοινωνικού προβλήματος και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η συμβολή στη μείωση της νεανικής ανεργίας και στην ανάπτυξη της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας.


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Θερμοκοιτίδας είναι συμβουλευτική επιχειρήσεων, εκπαίδευση, coaching, mentoring, φιλοξενία σε συνεργατικό χώρο, λογιστική και νομική υποστήριξη και διοργάνωση εκδηλώσεων δικτύωσης. Εκτός από την υποστήριξη σε θέματα επιχειρηματικότητας, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη της ομαδικότητας μεταξύ των μελών της κοινωνικής επιχείρησης.


Οι συντελεστές του προγράμματος πιστεύουν ότι η συνεργασία και η αποτελεσματική επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας παράγοντες της επιτυχίας των κοινωνικών επιχειρήσεων. Για αυτόν τον λόγο στο πρόγραμμα εφαρμόζονται καινοτόμες μέθοδοι ανάπτυξης, όπως coaching και mentoring, και χρησιμοποιούνται σύγχρονα εργαλεία ολιστικής προσέγγισης, όπως το transformation game και η συστημική ομαδική αναπαράσταση. Ο κύκλος του προγράμματος έχει διάρκεια πέντε μήνες, με έναρξη τον Φεβρουάριο 2016.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.solidaritymission.org ή να επικοινωνήσετε στο 2103009888.