Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση στην European Commission

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση στην European Commission!

Αν έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας (προπτυχιακό επίπεδο) και έχετε πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας τότε συμπληρώστε την αίτησή σας μέχρι 31 Αυγούστου 2016 και διεκδικήστε μία θέση για πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/stages/