Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Βιοεπιχειρείν»

Το Διιδρυματικό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Βιοεπιχειρείν», που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα συμμετοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2016‐2017.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μεταξύ29 Αυγούστου και 23 Σεπτεμβρίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).

Επισυναπτόμενα αρχεία