Θέσεις εργασίας απο την εταιρεία RTD TALOS για το Εθνικό CSIRT (Computer Security Incident Response Team) στην Κύπρο

Η εταιρεία RTD TALOS, ζητά άμεσα για εργοδότηση, άτομα για τις θέσεις Προϊστάμενου και Αναλυτή για το Εθνικό CSIRT (Computer Security Incident Response Team) στην Κύπρο. Η εργοδότηση θα πραγματοποιηθεί άμεσα, προσφέροντας διετές συμβόλαιο, με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον τρία έτη. Στους υποψηφίους/ıες που θα επιλεγούν θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών, αναλόγως προσόντων και πείρας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα:

 Προϊστάμενος CSIRT

Ακαδημαϊκά-Επαγγελματικά Προσόντα/Εργασιακή Πείρα

·       Πρώτο Πτυχίο και Μεταπτυχιακό στους κλάδους της Μηχανικής Υπολογιστών/Πληροφορικής/ Ηλεκτρονικής Μηχανικής/Τηλεπικοινωνιών ή άλλους σχετικούς κλάδους

·       Διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εργασιακής πείρας σε σχετικό κλάδο

·       Τριετής (3) τουλάχιστον πείρα στη διεύθυνση, εποπτεία, καθοδήγηση, εκπαίδευση υποψηφίων, τον προγραμματισμό, συντονισμό και έλεγχο εργασίας στο σχετικό κλάδο

·       Επαγγελματική πιστοποίηση  τουλάχιστο σε ένα η περισσότερα από τα πιο κάτω ή αντίστοιχα αυτών, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν όπως π.χ. CFCE/GCFA/GCIH/CCE/DFCP/SCERS/ACE/EnCEP/CISSP/CEH/CISM

·      Μεταπτυχιακό στον κλάδο της Διοίκησης (MBA ή MSc Management ή άλλους σχετικούς κλάδους) θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα

·               Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

 Αναλυτής CSIRT

Ακαδημαϊκά-Επαγγελματικά Προσόντα/Εργασιακή Πείρα

·      Πρώτο Πτυχίο στους κλάδους της Μηχανικής Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Τηλεπικοινωνιών ή άλλους σχετικούς κλάδους

·      Επαγγελματική πιστοποίηση σε σχετικά με τη θέση θέματα όπως π.χ. CCNA Security, COMPTIA Security+, SSCP, CEH ή αντίστοιχα αυτών, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

·      Σχετική πείρα σε σχετικό κλάδο  (ICT) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

·      Μεταπτυχιακό στους κλάδους της Μηχανικής Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής/Τηλεπικοινωνιών ή άλλους σχετικούς κλάδους θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

·      Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα, το αργότερο μέχρι τις 14 Αυγούστου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: am@talos-rtd.com και ss@talos-rtd.com

Οι αιτητές, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη ή τηλεδιάσκεψη.