Ίδρυμα Μποδοσάκη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Λουξεμβούργου, προκηρύσσει την επιχορήγηση δεκαπέντε (15) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών σε εταιρείες και σε οργανισμούς στο Λουξεμβούργο.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2018. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2017 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων:

  • Οικονομικών Επιστημών, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Οι θέσεις για την πρακτική άσκηση είναι οι εξής:

1.Design-Production-Engineer-Internship-ACTinBlack

2. Software Engineer Internship – Amphinicy Technologies

3. Software Engineer Internship – Compellio

4. DevOps Internship – Compellio

5. Content Marketing Internship – Compellio

6. Private Banking Internship – EFG Eurobank

7. Junior Economist Internship – IDEA Foundation

8. Software Developer Internship – Intorel

9. Marketing and Sales Assistant Internship – Intorel

10. Strategy & Market Intelligence Internship – SES

11. Satellite Network Monitoring & Control Internship – SES

12. Distributed VoIP platform Internship – SES

13. Managed WiFi for VSAT Internship – SES

14. Universal Customer Interface Internship – SES

15. Sales Internship – vyzvoice

 

 Γενικές προϋποθέσεις επιχορήγησης πρακτικής άσκησης  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο παρακάτω τηλέφωνο ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Τ: +30 210 722 5849

E: pa@bodossaki.gr