Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Χορήγηση Υποτροφίας Ιατρού Μιχαηλάκη σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή (υποψήφιο Μ.Δ.Ε.) του ΠΜΣ "Περιβαλ

Ο Ιατρός και Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής κ. Εμμανουήλ Μιχαηλάκης προσφέρει μία (1) υποτροφία σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή (υποψήφιο Μ.Δ.Ε.) του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική» της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ, να αποστείλουν, το αργότερο  μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2018,  αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia-enveng<στο>isc.tuc.gr. προκειμένου να αξιολογηθούν από αρμόδια - ορισθείσα Επιτροπή

Δείτε την πρόσκληση στην ιστοσελίδα της σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.