Επίσκεψη εκπροσώπων του Medical University of Lotz στο Γραφείο Διασύνδεσης στο Πλαίσιο του ERasmus+

Την Τρίτη 24 Ιουλίου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ επισκέφτηκαν το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης  οι κυρίες Justyna Stańczyk-Tomaszewska και Julia Skrzypkowska απο το  Medical University of Lotz της Πολωνίας. 

Στη επίσκεψη τους στο Γραφείο Διασύνδεσης έγινε συζήτηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης τον τρόπο εξυπηρέτησης και συμβουλευτικής των  φοιτητών και των αποφοίτων αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τις επιχειρήσεις.

Ανταλλάχθηκαν απόψεις και αναζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας με το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Lodz ενώ αναπτύχθηκαν σχέσεις που θα βοηθήσουν και σε μελλοντικές συνεργασίες.