2 θέσεις για ΜΗΠΕΡ και 3 θέσεις για ΗΜΜΥ με συμβάσεις έργου στο ΤΕΙ Κρήτης

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω:
http://www.teicrete.gr/tei/el/nea/prokhryjeis/login.asp?docType=2