Θέση ερευνητή πλήρους απασχόλησης -Athens Information Technology

Το Εργαστήριο Eυρυζωνικών Ασυρμάτων Δικτύων και Δικτύων Αισθητήρων (Β-WiSE) του Athens Information Technology (https://www.ait.gr/thematic-area/broadband-wireless-sensor-networks/) προκηρύσσει μια θέση ερευνητή πλήρους απασχόλησης στην θεματική περιοχή της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και Τεχνικών Βελτιστοποίησης με εφαρμογή σε ασύρματα συστήματα.

Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α είναι πρόσφατος/η κάτοχος διδακτορικού στην επεξεργασία σημάτων ή / και τις τεχνικές βελτιστοποίησης.

Θα εξετασθούν και αιτήσεις μη-διδακτόρων με αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στις περιοχές αυτές.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξοικείωση με τεχνικές προσαρμοστικού φιλτραρίσματος (adaptive filtering) και βελτιστοποίησης με περιορισμούς (constrained optimization).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στον Δρ. Κων/νο Παπαδιά, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Eυρυζωνικών Ασυρμάτων Δικτύων και Δικτύων Αισθητήρων και Επιστημονικού Διευθυντή του ΑΙΤ (cpap<στο>ait.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες : 210 6682702, cefs<στο>ait.gr (Χρυσάνθη Ευσταθίου)