27/10/2011: Κοινοτικό Πρόγραμμα Gateway to Korea

Το πρόγραμμα Gateway αποσκοπεί στην υποστήριξη επιλεγμένων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για να προωθήσουν τα προϊόντα και τις τεχνολογίες τους στις αγορές της Κορέας και της Ιαπωνίας. 

Ειδικότερα για την Κορέα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους κλάδους:

1. Κατασκευές και Τεχνολογίες Κατασκευών

2. Περιβάλλον, Ενέργεια και Σχετικές Τεχνολογίες και

3. Υγεία και Ιατρικές Τεχνολογίες. 

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα μέλη των επιχειρηματικών αποστολών συμπεριλαμβάνονται πληροφοριακή υποστήριξη , σεμινάριο για την αγορά, ενημερωτική επίσκεψη ανάλογα με το αντικείμενο, κλείσιμο συναντήσεων με επιλεγμένες κορεατικές επιχειρήσεις, εκθεσιακή εκδήλωση δύο ημερών και υποστήριξη για το Follow-Up. 

Για κάθε μέλος της αποστολής καλύπτονται τα έξοδα διαμονής μέχρι 1000 ευρώ και παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον εξειδικευμένων υπηρεσιών, το κόστος των οποίων επιδοτείται κατά 80% μέχρι του συνολικού ποσού των 1600 ευρώ. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου και μετά από αξιολόγηση επιλέγονται οι καταλληλότερες επιχειρήσεις με βάση το προϊόν και τις δυνατότητές τους, χωρίς ποσόστωση ανά χώρα προέλευσης.

Η κάθε αποστολή περιλαμβάνει περίπου 30 επιχειρήσεις. 

Οι επόμενες δύο αποστολές του προγράμματος Gateway to Korea είναι οι εξής: 
1. Environment and Energy-Related Technologies. Θα διοργανωθεί από 11 έως 15 Ιουνίου 2012 και η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής λήγει στις 3/2/2012.

2. Healthcare and Medical Technologies. Θα διοργανωθεί από 17 έως 21 Σεπτεμβρίου 2012 και η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής λήγει στις 6/4/2012. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.eu-gateway.eu