Με πολύ μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή φοιτητών ολοκληρώθηκε το workshop Career Management Skills

Με πολύ μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή φοιτητών ολοκληρώθηκε το σεμινάριο με την μορφή workshop που διοργανώθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο  πλαίσιο των δράσεων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας  για τους τελειόφοιτους και τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018|13:00 έως 16:00 στην Πολυτεχνειούπολη με ομιλήτρια  την  κα. Σοφία Παναγιωτίδου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης MSc., MA.

ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ : Career Management Skills: Build YOUR own strong Personal BRAND |Εκπαίδευση στην Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας

Η θεματολογία του σεμιναρίου περιελάμβανε : α) την δημιουργία επαγγελματικής ταυτότητας  (personal brand) και β) τα βήματα προετοιμασίας μίας σύντομης στοχευμένης αυτοπαρουσίασης (Elevator pitch), τόσο σε περιστάσεις γραπτής επικοινωνίας (βιογραφικό σημείωμα) όσο και ως εργαλείο δικτύωσης σε προφορικές επαγγελματικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις  (networking events, career fairs κ.α.).

Το σεμινάριο, λόγω της βιωματικής/προσωποκεντρικής του προσέγγισης, με ασκήσεις και αφηγήσεις προσωπικών εμπειριών και επιτευγμάτων, έδωσε την δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν πλήρως τη σκοπιμότητα διαμόρφωσης της δικής τους μοναδικής επαγγελματικής ταυτότητας, ως δυναμικού στοιχείου εργασιακής ετοιμότητας και επιτυχούς διεκδίκησης της θέσης εργασίας που επιθυμούν.