ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.Ε|Θέση εργασίας για Διπλωματούχο Μηχανικό Παραγωγής

Η ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.Ε   για να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες δραστηριότητές της στο χώρο της βιομηχανικής παραγωγής  μηχανολογικών εξοπλισμών στο χώρο Πετρέλαιου , Αερίου και Νερών, ζητά για πρόσληψη μηχανικό για απασχόληση στο γραφείο  παραγωγής. Ο ρόλος του θα είναι η εγκατάσταση , συντήρηση και βελτίωση μεθόδων και συστημάτων παραγωγής, αποθηκών και logistics  για την αύξηση της παραγωγικότητας .

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανικού ΤΕ ή ΑΕ
  • Σπουδές σε μεθόδους οργάνωσης , διοίκησης και βελτίωσης βιομηχανικών παραγωγικών διαδικασιών
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής 
  • Ελάχιστη τριετή εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο  
  • Ικανότητα ομαδικής εργασίας
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Δίπλωμα οδήγησης

Προσφέρονται:

  • Συναρπαστικό αντικείμενο εργασίας
  • Φιλικό  εργασιακό περιβάλλον
  • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη κατασκευαστική


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικά στο dionspil<στο>gmail.com αναφέροντας απαραίτητα στο θέμα: Κωδ. 111