Επίσκεψη εκπροσώπων του Università degli studi di Sassari στο Γραφείο Διασύνδεσης στο πλαίσιο του Erasmus+

Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING  επισκέφτηκαν το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης εκπρόσωποι του  Università degli studi di Sassariο κ.  Demuro Giuseppe - Central Admistration – Research and Third Mission Area και η Barbara Pes - DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS.

Κατά την επίσκεψη τους στο Γραφείο Διασύνδεσης έγινε συζήτηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης τον τρόπο εξυπηρέτησης και συμβουλευτικής των φοιτητών σε θέματα σταδιοδρομίας, επιχειρηματικότητας, τους τρόπους συνεργασίας με τις επιχειρήσεις και την σύνδεση με τους αποφοίτους μέσω σημαντικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της χρονιάς.

Συζητήθηκε επίσης το πόσο σημαντικός και ενεργός είναι ο ρόλος των πανεπιστημίων στον πολιτιστικό προσανατολισμό της κοινωνίας, της ενίσχυσης της καινοτομίας ως βασικός παράγοντας για το άνοιγμα και την σύνδεση με τον κόσμο τη επιχειρηματικότητας. Ανταλλάχθηκαν απόψεις για καλές πρακτικές, σχετικά με τα μοντέλα αλληλεπίδρασης και τις οργανωτικές μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται και στα δυο Πανεπιστήμια, ενώ αναπτύχθηκαν σχέσεις που θα βοηθήσουν και σε μελλοντικές συνεργασίες