Βritish Council - Διαδικτυακές παρουσιάσεις για τις σπουδές στη Βρετανία

Το Βritish Council εγκαινιάζει ενημερωτικές Διαδικτυακές παρουσιάσεις για τις σπουδές στη Βρετανία προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια αυτής της αβέβαιης περιόδου και μετέπειτα.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές στη Βρετανία υπό τις παρούσες συνθήκες ή σχεδιάζετε και σκέφτεστε να σπουδάσετε σε Βρετανικό πανεπιστήμιο στο μέλλον, μπορείτε να παρακολουθήσετε τις διαδικτυακές ενημερωτικές παρουσιάσεις, οι οποίες καλύπτουν όλα τα ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση, τη ζωή και τον πολιτισμό στη Βρετανία.

Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις σχετικά με τις σπουδές στη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, τα δίδακτρα, τη διαμονή, την εξέταση IELTS και πολλά άλλα! Στις διαδικτυακές παρουσιάσεις θα έχετε επίσης την ευκαιρία να υποβάλετε ερωτήσεις και να λαμβάνετε απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Δε χρειάζεται εγγραφήαπλά κάντε κλικ σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με την ημερομηνία που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση!

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Ω Ν    Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ω Ν 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, 12.00

Πτυχιακές σπουδές UK undergraduate studies and IELTS

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020, 12.00

Μεταπτυχιακές σπουδές UK postgraduate studies and IELTS

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, 12.00

Πτυχιακές σπουδές UK undergraduate studies and IELTS

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, 12.00

Μεταπτυχιακές σπουδές UK postgraduate studies and IELTS