Σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας: Χρήση, Εκτίμηση και Ερμηνεία Ψυχομετρικών δοκιμασιών

Στις 27 Απριλίου 2012, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης με θέμα «Χρήση, Εκτίμηση και Ερμηνεία Ψυχομετρικών δοκιμασιών». Εισηγήτρια ήταν η οργανωσιακή ψυχολόγος και σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού κα Δέσποινα Δαυίδου. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 14 φοιτητές και απόφοιτοι του Πολυτεχνείου. Η διάρκεια της εισήγησης ήταν 3 ώρες.

 

Στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν οι ψυχομετρικές δοκιμασίες και τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας ως μέθοδος επιλογής, τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά τους, οι κατηγορίες εργαλείων αλλά και ο τρόπος ανταπόκρισης των υποψηφίων.

 

 

Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκαν τα εξής:

  • Ηλεκτρονικές σημειώσεις της εισηγήτριας σχετικά με τα θέματα του σεμιναρίου.
  • Συμβουλευτικός Οδηγός με τίτλο «Η συνέντευξη επιλογής, Ψυχομετρικά εργαλεία, Τεστ ικανοτήτων και ερωτηματολόγια», έκδοση του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείο Κρήτης.

 

 

 

Το σεμινάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (Αναβάθμιση της υπηρεσίας συμβουλευτικής σε φοιτητές και αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης & Δράση Mentoring, Δράση 1. Εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός μέσω σεμιναρίων), με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας.